Kosten & uitgaven

1. Kosten


a) De beheerskosten van het dossier

Het gevraagde bedrag ten titel van “ beheerskosten van het dossier” dekt tegelijk de algemene kosten en de kosten bijzonder aan het dossier, maar forfaitair berekend.

De algemene kosten omvatten ondermeer:

 • kantoorruimte (huur, onroerende voorheffing, energieverbruik, verzekeringen);
 • Boeken, tijdschriften, documentatie;
 • Abonnementen, databanken ;
 • Seminaries, congressen, studiedagen ;
 • Beroepsbijdragen ;
 • Administratiekosten en boekhouding ;
 • Representatiekosten ;
 • Kosten van beroepskledij ;
 • Professionele aansprakelijkheidsverzekering ;
 • Diverse belastingen ;
 • Verwerving en onderhoud van bureau- en informaticamateriaal.

De kosten bijzonder aan het dossier, maar forfaitair berekend zijn :

 • Telefoon, faxtoestel, elektronische communicatie;
 • Fotokopies behoudens de uitzonderlijke kosten;
 • De verplaatsingskosten in het gerechtelijke arrondissement van het kantoor;

De beheerskosten van het dossier zijn vastgesteld op een bedrag gelijk aan 18% van het bedrag van de gecumuleerde erelonen.

b) Kosten van het secretariaat

Deze kosten omvatten :

 • De salarissen en sociale lasten van het personeel, kosten van het sociaal secretariaat ;
 • De kosten van drukwerk, andere kosten van consumptie en verzending;
 • Het briefpapier, de mappen, ordners, rangschikkingen,…;
 • De afschrijving van noodzakelijk materiaal (printers, scanners, faxtoestellen,…)

Voor deze kosten wordt aangerekend:

 • Per bladzijde briefwisseling : 9,50 €
 • Per getyped document (overeenkomst, procedurehandelingen, besluiten, dagvaarding, verzoeken,…): 17 € per bladzijde.

c) Verplaatsingskosten

De verplaatsingskosten binnen het gerechtelijke arrondissement van het kantoor zijn begrepen in de kosten voor het openen van het dossier.

Voor de verplaatsingskosten buiten het gerechtelijke arrondissement van het kantoor wordt 0,45 € per kilometer aangerekend.

 

2. De uitgaven


De uitgaven zijn de kosten die door de advocaat worden gemaakt in naam en voor rekening van zijn cliënt.

Deze kosten omvatten ondermeer:

 • Gerechtskosten ;
 • Gerechtsdeurwaarderskosten ;
 • Griffie- of procedurekosten ;
 • Vertalingskosten ;