Meritius Namur - Expertise

Meritius Namur biedt u efficiënte oplossingen en advies in de volgende rechtsgebieden :
   Vennootschappenrecht
  Herstructurering en begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden, faillissementen en akkoorden
  Oprichting, fusie, splitsing, ontbindingen, vereffening
  Overname en overdracht van ondernemingen, activa en handelsfondsen
  Vennootschappen, VZW's en stichtingen
   Handels- en economisch recht
  Distributie (handelsagentuur, franchise, verkoopsconcessies, ...)
  E-commerce
  Handelscontracten (verkoopsvoorwaarden, licencie, leasing, engineering, ...)
  Handelspraktijken (oneerlijke mededinging, stakingsvorderingen, ...)
  Ondernemingsstrafrecht
   Financieel recht
  Financiële zaken (waaronder risicobeheer)
  Invorderingen (ook internationaal)
   Intellectuele eigendomsrechten
  Nieuwe technologieën en Internet
   Sociaal recht
  Arbeidsovereenkomsten, aanwerving, ontslag
  Arbeidsvoorwaarden
  Sociale zekerheid
   Burgerlijk recht
  Bouwrecht, aannemingsrecht
  Burgerlijke aansprakelijkheid, letselschade
  Burgerrechtelijke overeenkomsten, koop, huur, lastgeving, bewaargeving
  Familierecht (huwelijk, echtscheiding, afstamming)
  Huur en handelshuur
  Legaten en erfenissen
   Andere
  Verkeersrecht
  Vermogensrecht
  Meritius Namur
T. +32 (0)81 322 270
F. +32 (0)81 322 279