Privacy beleid

MERITIUS heeft de vorm aangenomen van een groepering van advocatenkantoren (GIE), volgens een origineel concept dat meerdere voordelen biedt voor de cliënten:

 

 • Deskundigheid op hoog niveau in alle rechtstakken

  Elk MERITIUS kantoor werd geselecteerd in functie van de hoge en gekende deskundigheid van dat kantoor in één of meerdere aanvullende takken van het recht. Aldus kan elke MERITIUS advocaat die een zaak behandelt die een andere specialiteit vereist dan zijn eigen specialiteit beroep doen op een andere gespecialiseerde advocaat van zijn kantoor of van een ander MERITIUS kantoor om het dossier samen met hem te behandelen, en dit met de hoogste graad van deskundigheid en zonder meerkost voor het cliënteel.
   
 • Een plaatselijk contact, met een nationale en internationale reikwijdte

  De relatie tussen de cliënt en zijn advocaat is een persoonlijke relatie, gevoed door een wederzijds vertrouwen. Met MERITIUS behoudt de cliënt het contact met zijn persoonlijke advocaat die steeds zijn gesprekspartner blijft, zelfs indien in het belang van het dossier een andere advocaat van de groepering tussenkomst die de cliënt tevens kan ontmoeten indien hij dat wenst. De verschillende MERITIUS kantoren bereiken het ganse nationale grondgebied en er is een uitgebreide taalkennis (meer dan de voornaamste talen). Voor een delicaat dossier is het vaak meer aangewezen te beschikken over een advocaat die de gebruiken en de bijzonderheden kent van het rechtscollege dat kennis moet nemen van de zaak. Voor internationale problemen of geschillen onderhoudt MERITIUS bevoorrechte contacten met talrijke kantoren in andere landen die belangrijk zijn voor de Belgische ondernemingen, en dit via de Europese groepering CYRUS ROSS INTERNATIONAL (die beschikt over aangesloten kantoren in het merendeel van de Europese landen).
   
 • De kosten worden beheerst

  De ervaring toont aan dat de “grote” kantoren proportioneel gezien meer kosten hebben die de cliënten uiteindelijk moeten betalen. De MERITIUS advocatenkantoren zijn kantoren van gemiddelde grootte, waarbij elk kantoor meester blijft van zijn financieel beheer. Dit laat toe de beheerskosten van elk kantoor op een redelijk laag niveau te houden. De overeenkomst die de kantoren van de groepering met elkaar verbindt, laat aan de cliënten van MERITIUS toe te genieten van een uitgebreide deskundigheid en van een verhoogde territoriale reikwijdte zonder meerkost.