Expertise

Alle Meritius-kantoren beschikken over een ruime expertise in diverse rechtsgebieden.

   Vennootschappenrecht

Behandelende kantoren
Vennootschappen, VZW's en stichtingen
Oprichting, fusie, splitsing, ontbindingen, vereffening
Overname en overdracht van ondernemingen, activa en handelsfondsen
Herstructurering en begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden, faillissementen en akkoorden
Geschillen tussen aandeelhouders, onderling en met de vennootschap bestuurdersaansprakelijkheid

   Handels- en economisch recht

Behandelende kantoren
Distributie (handelsagentuur, franchise, verkoopsconcessies, ...)
Handelscontracten (verkoopsvoorwaarden, licencie, leasing, engineering, ...)
Handelspraktijken (oneerlijke mededinging, stakingsvorderingen, ...)
Mededingingsrecht (concentratie, misbruik van machtpositie, …)
E-commerce
Vervoer, reizen, toerisme
Consumentenrecht, productaansprakelijkheid
Arbitrage
Ondernemingsstrafrecht
Verzekeringen (brand, uitbatingrisico’s, professionele risico’s, ABR, levensverzekeringen…)
Financieel recht en investeringsdiensten

   Fiscaal recht

Behandelende kantoren
Fiscaliteit van ondernemingen en personen
Fiscale successieplanning

   Financieel recht

Behandelende kantoren
Bank- en kredietrecht
Financiële zaken (waaronder risicobeheer)
Invorderingen (ook internationaal)

   Intellectuele eigendomsrechten

Behandelende kantoren
Merken, tekeningen en modellen, auteursrechten, octrooien
Publiciteit, cinema en mediarecht
Literaire en artistieke eigendom
Nieuwe technologieën en Internet

   Sociaal recht

Behandelende kantoren
Arbeidsovereenkomsten, aanwerving, ontslag
Collectieve arbeidsovereenkomsten, collectief ontslag
Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsongevallen
Sociale zekerheid

   Burgerlijk recht

Behandelende kantoren
Burgerrechtelijke overeenkomsten, koop, huur, lastgeving, bewaargeving
Burgerlijke aansprakelijkheid, letselschade
Huur en handelshuur
Legaten en erfenissen
Familierecht (huwelijk, echtscheiding, afstamming)
Bouwrecht, aannemingsrecht
Onroerend goed, appartementsmede-eigendom

   Administratief recht

Behandelende kantoren
Overheidsopdrachten
Milieurecht
Stedebouwrecht

   Andere

Behandelende kantoren
Vermogensrecht
Sportrecht
Verkeersrecht

   Niet Europese rechten

Behandelende kantoren
Congolees recht