DE MAEYER Aurélie

  Voorkeursmateries
Huur en handelshuur
Burgerrechtelijke overeenkomsten, koop, huur, lastgeving, bewaargeving
Consumentenrecht, productaansprakelijkheid
Invorderingen (ook internationaal)
° 1985
  Opleiding

Master in de rechten, UGent, 2009  

LL.M. Droit International, Université de Montréal, 2011 (grote onderscheiding)

  Contact
T. +32 (0)2 735 9156
F. +32 (0)2 734 3500
  Talen
Nederlands
Frans
Engels